Zorgopvang Assept

Assept staat voor Autisme Spectrum Stoornis en Paarden Therapie. Bij een stoornis in het Autisme Spectrum is geen genezing mogelijk. Het hoogst haalbare doel is er mee om leren gaan.

Wij bieden begeleiding aan kinderen, jongeren en hun ouders waarbij sprake is van (een vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis. Ook helpen wij kinderen en jongeren met andere sociaal/emotionele problematiek. Er zijn verschillende vormen van hulp mogelijk:

* Sociale vaardigheidstraining
Deze vorm van begeleiding is gericht op het omgaan met leeftijdsgenoten en assertiviteit.

* Individuele gesprekstherapie
Dit bestaat uit individuele begeleiding gericht op gedachten, gevoelens en problemen waar de kinderen tegenaan lopen. Wij helpen de kinderen meer duidelijkheid te geven in situaties die onzekerheid oproepen.

* Groepstherapie
Kinderen en jongeren met dezelfde problematiek kunnen (onder begeleiding van een deskundige) aan elkaar vertellen waar ze tegenaan lopen en welke oplossingen ze daarvoor hebben.

* Dagopvang en Weekendopvang (ook half dagdeel)
Assept kan kinderen een plek bieden waar zij orde en rust kunnen creëren. Er is veel begrip voor de problematiek, waardoor het voor de kinderen gemakkelijk is te vertellen waar ze moeite mee hebben. Wij kunnen hierdoor passende begeleiding bieden. Doordat Assept zich binnen Manege Zunaruiters bevindt, is er veel contact met kinderen zonder een ontwikkelingsstoornis.

* Dagbesteding
Wij bieden dagbesteding voor (jong) volwassenen die op zoek zijn naar een zinvolle besteding van hun dag. Zij kunnen meehelpen op onze manege en zo hun mogelijkheden ontdekken.

Binnen deze vormen van begeleiding zetten we veelal de hulp van onze paarden in. Paarden hebben een positieve invloed op mensen en met name op mensen met een stoornis in het autistisch spectrum. Ze nodigen uit contact te maken, angsten te overwinnen en nieuwe dingen te proberen. Tevens stimuleren zij de prikkelverwerking en motoriek. Paarden zijn zonder oordeel, eerlijk en vormen een spiegel. Zij geven direct non-verbale feedback op het gedrag van mensen. Hierdoor zijn ze een veilige partner voor mensen met autisme. Binnen Assept wordt dit proces professioneel aangestuurd.

Ouders worden intensief betrokken bij de begeleiding van hun kinderen en/of jongeren. Indien wenselijk organiseren wij tevens zorg in samenspraak met het onderwijs en bestaande zorgstuctuur.

De zorgvragers vinden bij ons een veilige en gestructureerde omgeving. Ons streven is het hoogst haalbare uit de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te halen en samen met hen te werken aan een goede kwaliteit van leven.

Wij werken met een professioneel team bestaande uit een kinderpsycholoog, een psycholoog en een sociaal pedagogisch medewerker jeugdzorg.

Lees meer over Zorgopvang Assept